Instiintare intrerupere tratament

Instiintare intrerupere tratament

 
                          
                                                Dati Clic aici
 
                                             ↓ 
 
                             INSTIINTARE ONCOHEMATOLOGIE (1).doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spitalul -----------------------------------------------------------------
Sectia/Ambulatorul de Oncologie Medicala ----------------------
Localitatea -------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
In atentia: Comisiei de Oncologie
 
Referitor: Aprobarea terapiei cu -------------------------- -------------------------
 
 
 
 
INSTIINTARE
 
 
Subsemnatul (a) --------------------------------------, medic oncolog/hematolog, va aduc la cunostinta faptul ca pacientul (a) -------------------------------------------------------------------------
CNP: -------------------------------------- in evidenta CJAS ---------------------------------------------
 
·        Nu mai este eligibil (a) pentru aprobarea terapiei cu acest medicament
·        Nu mai urmeaza terapia cu acest medicament
·        Deces
 
 
Nota: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
Dr. ---------------------------------                                                     Data: ----------------------
 
Semnatura si parafa
 
 
 
 
 
* oprirea tratamentului trebuie raportata la CNAS pana la sfarsitul lunii in curs de catre medicul prescriptor (prin fax sau e-mail)

Articole Similare

Social Media Tabs