Consimtamint pacient

Consimtamint pacient

 
 
 
Dati clic aici
 
 
 
 
 
 
 
CONSIMŢĂMÂNT PACIENT
 
 
Subsemnatul (a) …………………………………. cu domiciliul in ………………………….
Str. ………………………………. Nr. … judet / sector ………………………………….......
cu CNP ………………………………. asigurat la C.A.S. ……………………………………
aflat in tratament la Spitalul / Clinica / Cabinet ………………………………………………
la dr. ……………………………………………..…, sunt de acord cu initierea / continuarea
tratamentului cu ………………………………….., conform recomandarii medicului curant,
dr. ………………………………………………….
 
 
Data:                                                                                                                            Semnatura:

Articole Similare

Social Media Tabs